Privatlivspolitik

Formål
Formålet med Villa № 8 privatlivspolitik er at forklare, hvordan vi indsamler og anvender de personoplysninger du efterlader dig, når du besøger Villa № 8’s hjemmeside.

Om Villa № 8
Denne hjemmeside ejes og drives af Villa № 8 (adresse + CVR indsættes)

Villa № 8 samler 1 person /familie som vi køber 1 feriebolig til. Vi står for renovering, møblering, klargøring samt løbende administration af boligen, når de er klar til brug. Villa № 8 er et unikt dansk koncept skabt til ferieglade danskere som gerne vil eje og dele kvalitetsboliger med andre ligesindede personer/familier.

Villa № 8 databeskyttelse
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Formålene og grundlag for Villa № 8’s behandling af personoplysninger

Villa № 8 indsamler oplysninger om besøgende på vores hjemmeside www.villa-8.dk på to måder:

  • Ved at den besøgende selv afgiver oplysninger
  • Ved brug af cookies og pixels

Besøgende på hjemmesiden afgiver en række persondata såfremt de benytter en formular på siden til at skrive sig op til fx nyhedsbrev, kaffemøde, informationsmøde eller andet, afgiver en række persondata. Helt specifikt drejer det sig om navn, email, mobilnummer, adresse, postnummer og by.

Disse data er nødvendige for at Villa № 8 kan leve op til den aftale, som indgås med den besøgende i forbindelse med dennes udfyldelse af formularen, herunder fremsendelse af ønsket materiale, kontakt via telefon, email eller almindelig post.

Derudover benytter hjemmesiden cookies og pixels, som understøtter Villa № 8’s markedsføringsformål.

Overførsel til tredjelande
I visse tilfælde overfører vi personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det kan være tilfældet for nogle af vores databehandlere (fx IT-leverandører). Vi indgår altid standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU-Kommissionen, med modtageren, inden vi overfører personoplysningerne. Vi prioriterer dine personoplysningers sikkerhed højt.

Vil du vide mere om vores konkrete overførsler, uddyber vi gerne. Skriv til mille@villa-8.dk

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Herefter bliver de slettet. Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandlere. Villa № 8 bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS. Villa № 8 benytter sig imidlertid også af leverandører, der behandler dine data i eller fra lande uden for EU/EØS og er i proces med at udarbejde databehandleraftaler med disse leverandører. 

Dine rettigheder
Såfremt Villa № 8’s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på mille@villa-8.dk.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

ajax-loader